موسسه فرهنگی هنری پلاک هفت

هدف موسسه فرهنگی هنری پلاک هفت، ارتقاء سطح کمی و کیفی هنر در جامعه میباشد. به همین منظور خدمات ارائه شده با بالاترین استانداردها همراه است